Xem mà em không nhịn được cười Khỉ làm bậy .

Góp ý